Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (TTas)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació inferior als 10 m. Si existeixen afloraments accessibles, assaig de penetració estàtica (CTP) i escisòmetre (Vane Test).

Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

Si la prospecció és en fons de vall, localització de capes consolidades mitjançant prospecció sísmica a refracció (SR).

Prospecció geoelèctrica (SEV/PS) per determinar canvis laterals de fàcies.

TEMPS

Temps mitjà del servei, quatre setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 2675 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl així com el tractament de la informació.

HIG