Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE MASSISSOS ROCOSOS (TRap)

DESCRIPCIÓ

Talussos en roca i localització del contacte amb el substrat rocós, a una profunditat superior a 8 m de profunditat.

Cartografia geològica de superfície i estacions geomecàniques i classificació geomecànica del massís rocós. Assaigs escleromètrics, susceptibilitat magnètica i determinació de la rugositat de les juntes.

Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

Localització del substrat rocós mitjançant prospecció geoelèctrica (SEV/PS) i sísmica de refracció (SR).

TEMPS

Temps mitjà del servei inferior a tres mesos.

PREU

Preu mitjà del servei, 5400 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl així com el tractament de la informació.

HIG