Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

L'empresa IGEOTEST Andorra inicia la seva tasca empresarial al Principat al 1997, i va treballar els anys 1997 i 1998 amb col·laboració d'IGEOTEST Girona realitzant tasques de prospecció del subsòl i redacció d'estudis geotècnics.

Al 2001 IGEOTEST Andorra i IGEOTEST Girona deixen de presentar interessos comuns, i es consoliden els tres departaments que presenta actualment IGEOTEST SLU, que són: DRYAS, GEO3 i GEOTEST.

La nostra activitat es centra en:

 • Prospecció de superfície (cartografia temàtica)
 • Prospecció geofísica del subsòl
 • Prospecció geomecànica del subsòl
 • Prospecció hidrogeològica del subsòl
 • Servei de base de dades del subsòl
 • Servei d’assessorament i peritatges

Per tal de dur a terme els estudis:

 • Estudis geològics i geofísics
 • Estudis geotècnics i geotèrmia
 • Estudis d'impacte ambiental i contaminació de sòls i acústica
 • Estudis hidrogeològics i contaminació aigües subterrànies
 • Estudis de risc geomorfològic i peritacions
 • Estudis d'ordenació del territori (SIG)
 • Estudis de susceptibilitat arqueològica i paleontològica