Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Venda i lloguer de material

Susceptibilímetre

Susceptibilímetre

Igeotest, per a la realització d'estudis de contaminació dels sòls, disposa d'un susceptibilímetre Gf Instruments SM-20, aquest tipus d'aparells poden ser utilitzats per a la realització d'estudis de contaminació dels sòls realitzant mesures de susceptibilitat, analitzen les propietats magnètiques amb la finalitat de detectar el grau de contaminació, tal com es descriu en aquest article de la Universitat de Tübingen.

Llegeix més...

Numis

Numis

El MRS és l'únic mètode no invasiu mitjançant el qual s’estudia directament reservoris d'aigua subterrània a partir de mesuraments de superfície. La ressonància magnètica protònica (o nuclear), és un mètode no invasiu que permet detectar l'aigua subterrània, fins a una profunditat teòrica al voltant dels 150 metres i en condicions òptimes s'aconsegueixen profunditats superiors.

Llegeix més...

Pressiòmetre Ménard

Pressiòmetre Ménard

Per a la determinació del grau de compacitat dels sòls i la seva densitat relativa i/o porositat/permeabilitat es disposa d’una sonda pressiomètrica GEOMATECH amb sondes de 44 mm, per a la realització d’assaigs pressiomètrics amb tub ranurat.

Llegeix més...

Magnetòmetre G-865AX

Magnetòmetre G-865AX

La susceptibilitat magnètica mesura el grau de magnetització d'un material. En l'ambient natural la magnetització es refereix als minerals que es troben en sòls, roques, pols i sediments, particularment minerals portadors de ferro i són fàcilment identificables amb un magnetòmetre de protons, com el que Igeotest disposa.

Llegeix més...

Penetròmetre ROLATEC ML-60-A

Penetròmetre ROLATEC ML-60-A

Igeotest disposa d’un equip ROLATEC ML-60-A per a la realització d'assaigs geotècnics DPSH (Prova Dinàmica Super Pesada) i SPT (Prova Dinàmica Estàndard). Aquest equip compleix les normes NI de SIMSFE per a la realització dels esmentats assaigs i la norma UNE 103-801-94.

Llegeix més...

Càmera termogràfica

Càmera termogràfica

Es disposa d'una càmera termogràfica FLIR T425, es tracta d'una càmera d'infrarojos amb funció d'imatge en imatge i fusió tèrmica. La càmera registra valors de temperatura de fins a 1.200 ºC i està equipada amb un gran nombre de funcions, com Instant Reports, l'emmagatzematge periòdic de dades i la gravació de vídeo per càmera digital.

Llegeix més...

Penetròmetre estàtic EIJKELKAMP

Penetròmetre estàtic EIJKELKAMP

Per determinar la compacitat dels sòls (relacionat amb l’índex de porus o porositat) en afloraments hom disposa d’un penetròmetre estàtic EIJKELKAMP. El penetròmetre consisteix en un instrument de mesura constituït per una barra i un con, per al mesurament de la resistència del sòl a la penetració. Per determinar la resistència de penetració en capes inferiors del sòl el forat ha de ser perforat utilitzant prèviament una barrina tipus Edelman.

Llegeix més...

Vane Tester EIJKELKAMP

Vane Tester

Per determinar l’índex de plasticitat de les mostres del subsòl o d’afloraments de superfície es disposa d’un vane test EIJKELKAMP a utilitzar en sòls llimosos i argilosos.

Llegeix més...