Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Estudis

Surface nuclear magnetic ressonance

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ HIDROGEOFÍSICA

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

SURFACE NUCLEAR MAGNETIC RESSONANCE (NMR)

DESCRIPCIÓ GtLL

La ressonància magnètica protònica (o nuclear), és un mètode directe no invasiu que permet detectar l'aigua subterrània, fins a una profunditat teòrica al voltant dels 150 metres, tot i què en condicions òptimes s'aconsegueixen profunditats superiors. Els paràmetres obtinguts són la profunditat i espessor de les capes, el contingut en aigua (%) i la permeabilitat de l’aqüífer.

Llegeix més...

Captacions d'aigua i pous

TIPOLOGIA

HIDROGEOLOGIA

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

CAPTACIONS D’AIGUA I POUS (POU)

DESCRIPCIÓ GtLL

De forma prèvia a la captació d’aigua, ja sigui potable o per altres usos com l’industrial (canons de neu artificial), agropecuari (ramaderia i agricultura), de prevenció de riscos d’incendi (basses en sectors remots), obres de drenatge profund (pous i drens), és imprescindible un bon coneixement del subsòl.

Llegeix més...

Peritatges per asseguradores i Batllia

TIPOLOGIA

PERITATGE

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

PERITATGES PER ASSEGURADORES I BATLLIA

DESCRIPCIÓ GtLL

Assessorament tècnic per a la redacció d’al·legacions en matèria de risc geomorfològic, contaminació de sòls i aigües subterrànies, patologies i vicis ocults que afectin a estructures associades al subsòl.

Llegeix més...