Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap2C)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació inferior als 25 m en terrenys preconsolidats.

Terrenys consolidats.

Prospecció geoelèctrica (SEV) per determinar canvis laterals de fàcies.

Prospecció sísmica a refracció (SR).

Sondatge a penetració dinàmica contínua (DPSH).

Prospecció geomecànica efectuada amb Sondatge Mecànic Destructiu (SMD) o a rotació (SMR). Assaigs SPT i presa de mostra (MI). Assaig de tipus (pressiòmetre de menard (PM).

TEMPS

Temps mitjà del servei, sis setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 2050 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl menys el sondatge mecànic destructiu (SMD), a rotació (SMR) així com la totalitat dels assaigs de mecànica de sòls (SPT i PM).

HIG