Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap2)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació superior als 8 m però inferior als 15 m.

Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

Prospecció geoelèctrica (SEV/PS) per determinar canvis laterals de fàcies.

Prospecció sísmica a refracció amb mesures d’ones S i P per caracteritzat el mòdul de deformació dinàmic.

Sondatge mecànic destructiu amb testimoniatge (SMT), assaigs SPT i de Mostra Inalterada.

TEMPS

Temps mitjà del servei, quatre setmanes - sis setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 2100 € a 5400 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl així com el tractament de la informació.

HIG