Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap4N)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació inferior als 40 m en terrenys normalment consolidats.

Prospecció geoelèctrica (SEV) per determinar canvis laterals de fàcies.

Prospecció sísmica a refracció (SR).

Sondatge a penetració dinàmica contínua (DPSH).

TEMPS

Temps mitjà del servei, quatre setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 2300 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl menys sondatges mecànics destructius (SMD).

HIG