Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap2B)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació inferior als 25 m. Presència de blocs rocosos de grans dimensions.

Prospecció geoelèctrica (SEV) per determinar canvis laterals de fàcies.

Prospecció geomecànica efectuada amb Sondatge Mecànic
Destructiu (SMD) o a rotació (SMR). Assaigs SPT i presa de mostra (MI).

TEMPS

Temps mitjà del servei, quatre setmanes - sis setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 2050 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl menys el sondatge mecànic destructiu (SMD) així com el tractament de la informació. Aquesta tipologia de prospecció s’utilitza per a la prospecció hidrogeològica.

HIG