Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Estudis

Prospecció geomecànica Rap

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA

ESTUDI

GEO3

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE MASSISSOS ROCOSOS (Rap)

DESCRIPCIÓ

Talussos en roca i localització del contacte amb el substrat rocós, a una profunditat inferior a 25 m de profunditat.
Cartografia geològica de superfície + Sondatge mecànic destructiu (SMD) o Sondatge mecànic a rotació (SMR).

Llegeix més...

Prospecció geomecànica en terres Tap2B

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap2B)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació inferior als 25 m.
Presència de blocs rocosos de grans dimensions.Prospecció geoelèctrica (SEV) per determinar canvis laterals de fàcies.

Llegeix més...

Prospecció geomecànica Rbp

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA

ESTUDI

GEO3

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE MASSISSOS ROCOSOS (RBp)

DESCRIPCIÓ

Talussos en roca i localització del contacte amb el substrat rocós, a una profunditat superior a 25 m de profunditat.
Cartografia geològica de superfície i estacions geomecàniques i classificació geomecànica del massís rocós. Assaigs escleromètrics, susceptibilitat magnètica i determinació de la rugositat de les juntes.

Llegeix més...

Prospecció geomecànica en terres Tap2C

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap2C)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació inferior als 25 m en terrenys preconsolidats.
Terrenys consolidats.
Prospecció geoelèctrica (SEV) per determinar canvis laterals de fàcies.

Llegeix més...

Prospecció geomecànica en terres Tap1

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap1)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació superior als 8 m.
Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

Llegeix més...

Prospecció geomecànica en terres Tap3

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap3)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació superior als 15 m però inferior als 40 m.
Prospecció geoelèctrica (SEV/PS) per determinar canvis laterals de fàcies.

Llegeix més...

Prospecció geomecànica en terres Tap2

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap2)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació superior als 8 m però inferior als 15 m.
Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

Llegeix més...

Prospecció geomecànica en terres Tap4

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tap4)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació superior als 40 m.
Prospecció geoelèctrica (SEV) per determinar canvis laterals de fàcies.

Llegeix més...