Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

MEDI AMBIENT, HIDROGEOLOGIA I RISCOS NATURALS

DRYAS és el departament d'Igeotest dedicat a l'estudi del medi natural. Per a la realització d'aquests treballs disposa d'un equip multidisciplinari amb una àmplia experiència en la realització d'estudis mediambientals.

Aquest departament es va crear l'any 1999 davant la creixent demanda d'estudis relacionats amb el medi natural, sobretot pel que fa a estudis de riscos geològics, d'impactes ambientals així com d'hidrogeologia.

Medi Ambient

Els principals treballs que desenvolupa aquesta secció de DRYAS són els estudis d'impacte ambiental, hidrogeologia i de contaminació de sòls i sanejament. L’objectiu és compatibilitzar la protecció ambiental i l'execució d'activitats humanes amb el propòsit de no deteriorar la qualitat de vida de la població, permetre un ús sostingut dels recursos naturals i al mateix temps, no constituir un impediment per l'execució d'accions que contribueixin al desenvolupament d'un país.

Riscos Geològics

El relleu característic d'indrets muntanyosos, format per vessants acusats i valls encaixades amb uns cursos fluvials de gran pendent i intensa capacitat erosiva, afavoreix l'existència d'inestabilitats de vessant (lliscaments, caiguda de blocs rocosos...), avingudes i allaus. Aquest fet pot tenir una sèrie de repercussions no només geològiques, sinó que també econòmiques i humanes considerables. Els principals estudis es centren en estudis de perillositat d’allaus, de corrents d’arrossegalls, caiguda de blocs rocosos, esllavissaments superficials, grans moviments de vessant i inundacions.