Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

GEO3

PROSPECCÓ GEOFÍSICA I CARTOGRAFIA TEMÀTICA

Prospecció del subsòl amb mètodes indirectes.

Per a l'estudi del subsòl es pot recórrer a mètodes de prospecció directes i/o indirectes. Els mètodes directes (sondatges mecànics, cates mecàniques, etc...) poden donar una informació de gran resolució però puntual, mentre que els mètodes indirectes (sondatges elèctrics verticals, sísmica de refracció, calicates elèctriques, etc..) poden donar una informació més extensa però amb menys resolució.

Sovint la combinació dels mètodes directes i els indirectes donen un bon resultat, des del punt de vista qualitat/preu/temps. GEO3 porta des del 1994 desenvolupant la combinació dels mètodes directes i indirectes.

Els principals estudis i tipus de prospeccions que realitzem són la caracterització de massissos rocosos i de terrenys mobles amb diferents tècniques mecàniques i geofísiques.