Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

LLOGUER

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

LLOGUER D’APARELLS D’ASSAIGS I PROSPECCIÓ

DESCRIPCIÓ GtLL

Pressiòmetre de Menard (72 bars). Material fins a 25 m.

Penetròmetre dinàmic autopropulsat (DPSH), fins 25 m.

Presa de mostra inalterada (63 i 76 mm), fins a 25 m.

Standart Penetration Test (SPT, 50 mm), fins a 25 m.

Escisòmetre (vane test) i penetròmetre de butxaca.

Bomba submergible de 76 mm (86,5 m3/dia), fins 100 m.

Nivell de mesura piezomètrica, de 50 i 150 m.

TEMPS

Temps mitjà de lloguer, setmanal

PREU

Preu mitjà del servei, 300 € - 1500 €

GtLL-GfLL

TIPOLOGIA LLOGUER
ESTUDI IGEOTEST
SERVEI LLOGUER D’APARELLS D’ASSAIGS I PROSPECCIÓ
DESCRIPCIÓ GfLL Magnetòmetre de protons Geometrix.

Susceptibilímetre (GM-20)

Equip de sondatges elèctrics verticals, fins AB/2 = 75 m

Equip de ressonància magnètica nuclear, fins a 100 m.

TEMPS Temps promig de lloguer, setmanal
PREU Preu promig del servei, 300 € - 2000 €