Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA

ESTUDI

GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE MASSISSOS ROCOSOS (Rap)

DESCRIPCIÓ

Talussos en roca i localització del contacte amb el substrat rocós, a una profunditat inferior a 25 m de profunditat.

Cartografia geològica de superfície + Sondatge mecànic destructiu (SMD) o Sondatge mecànic a rotació (SMR).

Cartografia geològica + Sísmica a refracció (SR)
Estacions geomecàniques i classificació geomecànica del massís rocós.

Assaigs escleromètrics, susceptibilitat magnètica i determinació de la rugositat de les juntes.

TEMPS

Temps mitjà del servei, inferior a dos mesos

PREU

Preu mitjà del servei, 1325 €

OBSERVACIÓ

Les corresponents prospeccions del subsòl (SR i SMD/SMR) no estan incloses però si el tractament de la informació de les mateixes

HIG