Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Magnetòmetre G-865AX

La susceptibilitat magnètica mesura el grau de magnetització d'un material. En l'ambient natural la magnetització es refereix als minerals que es troben en sòls, roques, pols i sediments, particularment minerals portadors de ferro i són fàcilment identificables amb un magnetòmetre de protons, com el que Igeotest disposa.

Així, les mesures poden donar una informació similar a la produïda per altres tècniques mineralògiques, com la difracció per rajos X o l'anàlisi de minerals pesats, però sovint amb una major eficiència espaial. En resum, les mesures permeten:

  • Identificar els minerals d'una mostra.
  • Calcular la seva concentració o volum total.
  • Classificar diferents tipus de materials.
  • Identificar els processos de formació o transport.
  • Crear "empremtes dactilars ambientals" per comparar i contrastar materials.

El G-856AX és probablement el magnetòmetre més senzill d'operar enfront de qualsevol unitat de la competència en el mercat avui en dia, el que fa un instrument ideal per a l'operador inexpert. Originalment dissenyat en la dècada dels 1980 el G-856AX ha sofert canvis i actualitzacions periòdiques perquè pugui competir eficaçment en el mercat.

El G-865AX és ideal per al mapeig d'estructures geològiques, per a l'exploració mineral, recerca magnètica per objectius industrials, ambientals i arqueològics.

  • Resolució: 0,1 nT
  • Memòria digital: 12500 lectures
  • Operació amb un sol clic de tecla, funcions senzilles i ràpidament accessibles