Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Penetròmetre ROLATEC ML-60-A

Igeotest disposa d’un equip ROLATEC ML-60-A per a la realització d'assaigs geotècnics DPSH (Prova Dinàmica Super Pesada) i SPT (Prova Dinàmica Estàndard). Aquest equip compleix les normes NI de SIMSFE per a la realització dels esmentats assaigs i la norma UNE 103-801-94.

Per a la prospecció del subsòl dels terrenys mobles i la instal·lació de tubs piezomètrics, assaigs d’infiltració (Lefranc i/o Porchets), es disposa d’un penetròmetre dinàmic autopropulsat ROLATEC (DPSH) amb barnillatge fins als 32 m.

Per a la testificació del subsòl amb el penetròmetre dinàmic (DPSH) es disposa d’una cullera de 51 mm de diàmetre bipartida amb puntes còniques de 60º oberta i cega de tipus SPT. Per a la presa de mostra inalterada (MI) del subsòl es disposa de culleres de 63 mm i 76 mm amb tub de PVC. La testificació es realitzaran seguint la metodologia ASTM 1586-64 T.

Les característiques tècniques de l'equip són:

  • Pes de la maça: 63,5 Kg.
  • Carrera de caiguda lliure: 76 cm.
  • Règim de cop: 20 i 30 c.p.m.
  • Dimensions: 1900 x 800 x 1300 mm.
  • Pes: 800 Kg aproximadament.

Vídeo funcionament: