Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Numis

El MRS és l'únic mètode no invasiu mitjançant el qual s’estudia directament reservoris d'aigua subterrània a partir de mesuraments de superfície. La ressonància magnètica protònica (o nuclear), és un mètode no invasiu que permet detectar l'aigua subterrània, fins a una profunditat teòrica al voltant dels 150 metres i en condicions òptimes s'aconsegueixen profunditats superiors.

Els paràmetres obtinguts són:

  • La profunditat i espessor de les capes
  • El contingut en aigua (%) i la mida dels porus (tipus aqüífer)

Igeotest disposa d'un equip NUMIS LITETM de la casa IRIS Instruments que permet assolir fondàries teòriques de 50 metres i en condicions òptimes es pot arribar fins a 100 metres. La Ressonància Magnètica sistema NUMIS Lite és útil sobretot per avaluar els recursos d'aigües subterrànies poc profundes en fins a 50 metres de profunditat i determinar el nivell d'aigua de forma no invasiva. També permet a la cartografia dels aqüífers poc profunds, que és una important contribució per a estudis de contaminació.

L'equip de mesura consisteix en:

  1. Antena: Cable utilitzat com a antena de transmissió i recepció.
  2. Unitat principal: Sintonitzador per a l'optimització de l'energia d'excitació.
  3. Convertidor & Sintonitzador: Convertidor alimentat per 2 bateries de 12V. Transistor/receptor per a la transmissió dels pols i la recepció del senyal.
  4. Una CPU per al control del sistema, registre i el processament i la interpretació de les dades.