Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PERITATGE

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

PERITATGES PER ASSEGURADORES I BATLLIA

DESCRIPCIÓ GtLL

Assessorament tècnic per a la redacció d’al·legacions en matèria de risc geomorfològic, contaminació de sòls i aigües subterrànies, patologies i vicis ocults que afectin a estructures associades al subsòl.

Servei de segona opinió.

Assessorament tècnic per a la redacció d’escrits de defensa i plets.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi, cinc mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 5000 €

OBSERVACIO

El servei comporta sovint un estudi aprofundit de la problemàtica i un anàlisi de la informació existent. En funció de la complicació del cas aquesta tipologia d’assessorament pot tenir un temps d’execució força dilatat en el temps. És possible que per una bona descripció del cas calgui demorar l’estudi fins situar-se en períodes estacionals iguals (casos de risc geomorfològic). En d’altres és imprescindible un seguiment del fenomen i en d’altres una prospecció del subsòl o aconseguir elements de datació. Aquests condicionants governen el preu i el termini temporal d’execució.

PER