Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

HIDROGEOLOGIA

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

CAPTACIONS D’AIGUA I POUS (POU)

DESCRIPCIÓ GtLL

De forma prèvia a la captació d’aigua, ja sigui potable o per altres usos com l’industrial (canons de neu artificial), agropecuari (ramaderia i agricultura), de prevenció de riscos d’incendi (basses en sectors remots), obres de drenatge profund (pous i drens), és imprescindible un bon coneixement del subsòl. Transmetre aquesta informació a tots els actors (contractistes d’obra, propietat, usuaris, ..) és una labor que requereix:

Dissenyar i coordinar els estudis de prospecció geofísica i hidrogeofísica del subsòl.

La redacció d’un plec de condicions per executar l’obra.

El seguiment de les obres de captació.

Assaigs de bombeig i interpretació dels resultats.

Mostreig i analítica de l’aigua per futurs estudis.

Determinar el règim d’explotació de la captació per evitar la sobreexplotació del recurs hídric.

Seguiment de l’activitat i plantejament de futurs estudis.

TEMPS

Temps mitjà del servei, quadrimestral

PREU

Preu mitjà del servei, 2150 €

OBSERVACIO

Les corresponents prospeccions no estan incloses.

PER