Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ HIDROGEOFÍSICA

ESTUDI

IGEOTEST

SERVEI

SURFACE NUCLEAR MAGNETIC RESSONANCE (NMR)

DESCRIPCIÓ GtLL

La ressonància magnètica protònica (o nuclear), és un mètode directe no invasiu que permet detectar l'aigua subterrània, fins a una profunditat teòrica al voltant dels 150 metres, tot i què en condicions òptimes s'aconsegueixen profunditats superiors. Els paràmetres obtinguts són la profunditat i espessor de les capes, el contingut en aigua (%) i la permeabilitat de l’aqüífer.

La prospecció NMR pot efectuar-se tant des de la superfície com en una perforació.

Els estudis estan destinats a avaluar els recursos hídrics.

En cas de contaminació per hidrocarburs permet avaluar i cartografiar de forma relativa el plomall de contaminació.

En el cas d’estudis del rebaix del nivell freàtic permet dissenyar la pantalla hidràulica. Estudis d’estabilitat de vessant subjectes a variacions del nivell freàtic.

En túnels permet determinar sectors amb flux d’aigua preferents. Detecció de fuites d’aigua.

Determinació de la retenció de la humitat del sòl per a la producció agrícola i ramadera.

Determinació de la presència i quantitat semicuantitativa d’hidrocarburs (olis, benzina, gasoil, oil shale) en mostres de sondatge mecànic.

TEMPS

Temps mitjà del servei, semestral

PREU

Preu mitjà del servei, 2950 €- 7850 €

HIG