Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

ESTUDIS DE CONTAMINACIÓ DE SÒLS I SANEJAMENT

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

DOCUMENTACIÓ PER CONTAMINACIÓ DE SÒLS

DESCRIPCIÓ

Estudis destinats a minimitzar l’impacte del principi de subsidiarietat estipulat en el Reglament de sòls contaminats.

Estudis destinats minimitzar l’impacte de l’obligatorietat de protecció del propi terreny davant de qualsevol contaminació (Article 4.1 del mateix reglament).

Estudi inicial de l’estat del subsòl per les activitats potencialment contaminants (estacions de servei, tallers mecànics, indústries, tèxtil, aplicació de pesticides en camps i conreus, solars i abocadors).

Disseny i seguiment de la xarxa de control pròpia per detectar una possible contaminació exterior.

Càlcul del risc d’exposició als contaminants per a la salut de les persones.

Disseny i seguiment de la descontaminació de sòls.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de cinc mesos a un any

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 5500 €

OBSERVACIÓ

L’acció de sanejament pot ser molt variable en funció de la problemàtica de zona no saturada, zona vadosa i la zona saturada.

CON