Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RECURSOS HÍDRICS I HIDROGEOLOGIA

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS

DESCRIPCIÓ

Estudi sobre els criteris que s'han de seguir a l'hora d'oferir o subministrar aigua per al consum humà.

Mesures de control de potabilitat de l'aigua subministrada, realització dels perímetres de protecció.
Determinació del temps de transit de l’aigua, datacions i determinació de l’àrea de recàrrega.

Hidrotermalisme i caracterització de les aigües subterrànies. Potencial d’aigua a captar. Gestió dels recursos hídrics. Evapotranspiració i infiltració.

Xarxes de flux i modelització d’aqüífers i balanç hídric de la conca. Relacions entre els escolaments superficials i els subterranis. Càlcul de la despesa hídrica.

Grau de protecció en front de la contaminació de la zona no saturada, aqüífers porosos i en sistemes fissurats

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi en tres mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 4550 €

OBSERVACIÓ

Determinar el reservori d’aigua disponible és sempre un objectiu difícil d’assolir sense disposar d’aquesta tipologia d’estudis. La planificació hidrològica posa de manifest la interrelació entre les aigües superficials i les subterrànies.

HID