Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

DOCUMENTACIÓ IMPACTE AMBIENTAL I CULTURAL

DESCRIPCIÓ

Document científico-tècnic de caire interdisciplinari que ha de tenir com a objectiu principal identificar, interpretar, predir i prevenir les conseqüències de les accions generades per l'execució d'un projecte sobre el medi físic, biològic, els bens d'interès cultural i social i sobre la salut i el benestar de les persones. En definitiva l'estudi d'impacte ambiental analitza o avalua la capacitat del territori per admetre una activitat concreta, definint tot un seguit de mesures i actuacions que cal adoptar per minimitzar el seu impacte.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi, dos mesos i mig

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 2200 €

OBSERVACIÓ

De forma opcional pot efectuar-se el seguiment ambiental de l’obra en cas que el tècnic responsable ho sol·liciti, tot i què la documentació elaborada és suficientment completa com per no ser sempre necessari. La part més complexa acostuma a ser la de l’inventari de flora i fauna que pot demorar-se fins a que sigui favorable (primavera).

EIA