Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Discus

Els sistemes avançats Vista Clara d'anàlisi de la humitat del sòl mitjançant ressonància magnètica (RMN), lliuren de forma ràpida i acurada la caracterització de la humitat del sòl sense cap necessitat d'extracció de mostra, calibratge de porositat o fonts radioactives.

Un disseny modular flexible permet a l'usuari desplegar el sensor de superfície no invasiu Discus o la sonda in-situ Dart utilitzant la mateixa potent electrònica i programari.

Aplicacions

  • Investigacions geotècniques i anàlisi de la compactació de la capa ferma de les carreteres.
  • Optimització del reg i drenatge en agricultura.
  • Assaigs no destructius de la humitat del formigó i asfalt.
  • Estudis científics de sòls, permafrost i el cicle del carboni.