Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Sonda edàfica Eijkelkamp

Per a la presa de mostres de sòls llimosos i argilosos Igeotest disposa d’una sonda edàfica EIJKELKAMP proveïda de tiges fins a 15 m.

La barrina de mitja canya es pot utilitzar quan es vol mostrejar amb poca alteració 1 mostra de sòl més o menys tous, capes cohesionades, per exemple argila humida o torba. Les barrines de mitja canya bi-partides poden allargar afegint-barres suplementàries. Aquestes barrines manuals de mitja canya es poden usar per a perforació en investigacions del sòl fins a una profunditat de 5 a 10 metres. La seva part operativa pot variar en longitud, així com de diàmetre. La longitud més adequada depèn de la resistència a la penetració, el tipus de sòl i la profunditat de perforació necessària. Com més llarga sigui la part operativa, més vulnerable és la barrina a la torsió. La selecció del diàmetre més adequat depèn de la composició i l'estructura del sòl i del propòsit de la investigació. Normalment els diàmetres més petits, s'usen en sòls amb una estructura densa o normal (en comparació amb sòls amb una estructura tova, com torba pantanosa recent).

Aplicacions

A causa que la mostra aquesta mínimament inalterada, la barrina de mitja canya, freqüentment s'usa per mostrejar en la investigació de perfils:

  • Mapes de sòl
  • Avaluacions d'aptitud del sòl
  • Fins educatius
  • Investigació de les arrels
  • Mostreig de sòls per a la investigació de la fertilització
  • Investigació de la distribució de l'argila
  • Recerca paleontològica

Avantatges barrines de mitja canya bi-partides

Els avantatges de les barrines de mitja canya pel que fa a altres tipus de barrines manuals són:

  • Un més ampli perfil d'estudi per cada mostra ja que la part operacional és relativament mes llarga en les barrines de mitja canya.
  • S'aconsegueix més profunditat en cada gir de la barrina el que permet aconseguir grans profunditats.
  • Atès que la barrina de mitja canya talla una mostra del perfil del sòl les mostres obtingudes estan pràcticament inalterades.

Especificacions tècniques

Connexió

Baioneta

Profunditat màxima de mostra

5 m

Material del producte

Ferro, altres

Diàmetre de la mostra

16 / 25 / 56 mm

Longitud de la mostra

50 / 100 cm

Especificació de la mostra

Semi-alterada

Volum de la mostra

100 – 1770 ml

Pes

23 kg