Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Kalenov 100

Es tracta d’uns equips de prospecció geofísica dissenyats per a la realització de:

  • Sondejos elèctrics verticals
  • Tomografia elèctrica
  • Perfils elèctrics (Calicates elèctriques)
  • Mesures de Potencial Espontani
  • Mesures de Potencial en pous, etc.

Per a la determinació de l’estratigrafia de les capes del subsòl Igeotest disposa d’un aparell de sísmica a refracció de 24 canals “KALENOV 100” amb geòfons de component vertical i horitzontal.

Per a la determinació dels fluxos d’aigua subterranis es disposa d’un aparell de mesures del potencial espontani, que permet realitzar tomografies, calicates i sondatges elèctrics verticals GEOTRON i KALENOV 500.