Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RISC GEOMORFOLÒGIC

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

ESTUDIS HIDROLÒGICS D’INUNDACIÓ

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perillositat i risc d’afectació d’una parcel.la o infraestructura per inundacions.

En base al cabal obtingut, el seu hidrograma corresponent, la topografia de la zona i la morfologia de la llera del riu es calcula l’alçada de la làmina d’aigua d’una possible inundació pel desbordament d’un riu o torrent.

L’estudi d’inundabilitat s’efectua pel mètode racional i pel mètode de màximes avingudes.

Estudi geomorfològic de la conca (mètode racional)
Càlcul del cabal segons l’històric de les màximes avingudes, correlació amb la conca d’estudi.

Cartografia de la zona inundable.

Recomanacions sobre les actuacions de defensa.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi d'un mes i mig

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 3300 €

OBSERVACIÓ

Determinar el reservori d’aigua disponible és sempre un objectiu difícil d’assolir sense disposar d’aquesta tipologia d’estudis. La planificació hidrològica posa de manifest la interrelació entre les aigües superficials i les subterrànies.

INU