Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RISC GEOMORFOLÒGIC

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

PERILLOSITAT GRANS MOVIMENTS DEL VESSANT

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perillositat i risc d’afectació d’una parcel.la o infraestructura pel fenomen d’esllavissaments de vessant.

S’efectua en primer lloc un estudi geomorfològic del vessant per tal d’observar possibles fenòmens d’inestabilitat. Presència o no d’aigua en el terreny.

Elements de datació per determinar el període de retorn dels esdeveniments (freqüència).

Anàlisi retrospectiu d’estabilitat per validar les dades (paràmetres de geomecànica de sòls) utilitzades.

Càlcul del factor de seguretat del vessant abans i després de la intervenció en el vessant.

Recomanacions constructives per a l’execució d’excavacions temporals i definitives, així com de terraplens.

En cas que sigui necessari (situació metastable) redacció de les mesures de control i seguiment a realitzar.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi d’un a tres mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 4200 €

OBSERVACIÓ

Eventualment es poden incloure variables en la inestabilitat com la sismicitat.

GM