Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RISC GEOMORFOLÒGIC

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

PERILLOSITAT ESLLAVISSAMENTS SUPERFICIALS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perillositat i risc d’afectació d’una parcel.la o infraestructura pel fenomen d’esllavissaments de vessant.

S’efectua en primer lloc un estudi geomorfològic del vessant per tal d’observar possibles fenòmens d’inestabilitat. Presència o no d’aigua en el terreny.

Anàlisi retrospectiu d’estabilitat per validar les dades (paràmetres de geomecànica de sòls) utilitzades.

Càlcul del factor de seguretat del vessant abans i després de la intervenció en el vessant.

Recomanacions constructives per a l’execució d’excavacions temporals i definitives, així com de terraplens.

En cas que sigui necessari (situació metastable) redacció de les mesures de control i seguiment a realitzar.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi d’un a tres mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 4200 €

OBSERVACIÓ

Eventualment es poden incloure en l’estudi elements de datació per determinar el període de retorn dels esdeveniments (freqüència).

ES