Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RISC GEOMORFOLÒGIC

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

PERILLOSITAT DE CORRENT D’ARROSSEGALLS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perillositat i risc d’afectació d’una parcel.la o infraestructura pel fenomen de corrents d’arrossegalls.

En base al cabal obtingut, el seu hidrograma corresponent, la topografia de la zona i la morfologia de la llera del riu s’elabora un model d’una possible inundació.

L’estudi geomorfològic de la conca de recepció permet avaluar el volum de sediments susceptibles de ser erosionats.

Elements de datació per determinar el període de retorn dels esdeveniments (freqüència)

Simulació de l’alçada de la lamina d’inundació (inclòs efectes en zones urbanes)

Càlcul de la energia d’impacte.

Cartografia de les zones d’erosió i sedimentació.

Balanç de massa, tonatge i volum de sediments erosionats, transportats, sedimentats i la seva situació.

Mesures de control i protecció.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi tres mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 4250 €

CA