Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RISC GEOMORFOLÒGIC

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

PERILLOSITAT CAIGUDA PUNTUAL BLOCS ROCOSOS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perillositat i risc d’afectació d’una parcel.la o infraestructura pel fenomen de despreniments puntuals de blocs rocosos.

L’estudi geomorfològic del vessant. Avaluació dels punts de sortida i de la mida dels bolcs.

Elements de datació per determinar el període de retorn dels esdeveniments (freqüència).

Simulació de l’alçada dels rebots, distància de recorregut.

Càlcul de la energia d’impacte i del risc residual.

Predimensionament de proteccions, mesures de control i protecció.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi dos mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 3250 €

OBSERVACIÓ

El disseny de les proteccions i la direcció d’obra no queden incloses en aquesta fase d’estudis. Cal tenir present que per efectuar una valoració dels costos de l projecte i l’obra cal primer aquest estudi del vessant.

CB