Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

RISC GEOMORFOLÒGIC

ESTUDI

DRYAS®

SERVEI

ESTUDI DE PERILLOSITAT D’ALLAUS

DESCRIPCIÓ

Recopilació de dades, descripció de l’estat inicial del vessant, geologia, geomorfologia, vegetació, obstacles.

Descripció de les característiques de l’àrea font, localització de les zones de sortida, acumulacions de neu, geometria, indicadors de perill observats.

Descripció de les característiques de la zona de recorregut, geometria, rugositat i obstacles.

Descripció de les característiques de la zona d’arribada, morfologia, obstacles, densitat de la vegetació.

Modelització numèrica de les allaus per obtenir direccions i energies.

Recomanacions constructives i defensives per tal de minimitzar el risc, tant a la zona d’arribada com a la zona de sortida.

TEMPS

Temps mitjà d’execució de l’estudi tres mesos

PREU

Preu mitjà del servei (taxes incloses): 3500 €

OBSERVACIÓ

L’estudi de risc geomorfològic per allaus de neu no porta associat un projecte de defensa, aquest pot ser dissenyat per altres tècnics de la construcció en base a les recomanacions. Tampoc porta associat el seguiment de les obres. Ambdues coses han de ser motiu d’un conveni separat.

ALS