Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEOTEST®

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (Tas)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació molt superficials amb afloraments accessibles.

Assaig de penetració estàtica (CTP).

Assaig d’escisòmetre (Vane Test).

TEMPS

Temps mitjà del servei inferior a set setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 1772 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl així com el tractament de la informació.

Tas