Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEOTEST®

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE MASSISSOS ROCOSOS (TRas)

DESCRIPCIÓ

Talussos en roca i localització del contacte amb el substrat rocós, a una profunditat inferior a 8 m de profunditat.

Cartografia geològica de superfície i estacions geomecàniques i classificació geomecànica del massís rocós. Assaigs escleromètrics, susceptibilitat magnètica i determinació de la rugositat de les juntes.

Ripabilitat mitjançant la sísmica a refracció (SR)
Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

TEMPS

Temps mitjà del servei, cinc setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 1450 €

OBSERVACIÓ

Les corresponents prospeccions del subsòl (DPSH – SR) no estan incloses però si el tractament de la informació de les mateixes.

TRas